Deutsch
Eesti
Latviski
Lietuvių kalba
Русский
Kontaktai
0049 700 27825700
LietuvaRenginių kalendoriusBaltischer Dialog

Estiją, Latviją ir Lietuvą

Baltischer Dialog

yra neutrali informacinė platforma Baltijos šalių regionui

kuri tampriai bendradarbiauja su Baltic Sea Forum e.V ir trimis Baltijos šalių ambasadomis Vokietijoje. „Baltijos Dialogas“ organizuoja diskusijas aktualiomis temomis, liečiančias 2004 metais į Europos Sąjungą įstojusias šalis: Lietuvą, Latviją ir Estiją.

Ateityje svarbų vaidmenį Europoje vaidins šiaurės rytų regionas. Baltijos jūros regiono integracija po dirbtinio padalinimo 20 amžiuje, Europos ir Rusijos santykiai bei Lietuvos, Latvijos ir Estijos pozicijos išsiplėtusioje ES žadina kaimyninių šalių interesus.

Šiandien Europa žvelgia į visas puses. Žvilgnis krypsta į Viduržemio jūros regioną, į Atlanto pakrantę Vakaruose, į vis labiau vėstančius Rytus ir naują pietrytinį pakraštį, ribojamą Juodosios ir Kaspijos jūrų. Žinoma, Europos šalys žvelgia ir pačios į save. Todėl vertėtų geriau įsižiūrėti ir į Vilnių, Rygą bei Taliną. Būtent čia susikerta daugelis Vakarus, Rytus, Pietus ir Šiaurę jungiančių kelių. Europos širdis, jos geografinis centras yra kaip tik šiame įdomiame regione. Tai turėtų paskatinti visus europiečius geriau įsižiūrėti į šias šalis.

„Baltijos Dialogas“ organizuoja diskusijas Berlyne, „senosios“ ir „naujosios“ Europos sąlyčio taške, mieste, kuris simbolizuoja Vokietijos vartus į Rytus. Diskusijos vyks įvairiomis temomis, įvairiose Vokietijos sostinės vietose. Mes kviečiame prisijungti ir jus prie „Baltijos Dialogo“.

Kurt Bodewig

Baltic Sea Forum

Bruck M. Kimmerle
Pagrindinis puslapis
Renginių kalendorius | Paskutinis terminas | BALTIC BERLIN BEACH 09
Paieška | Kontaktai | Svetainės kūrėjai

© 2007-2009 Bruck M. Kimmerle office for press, pr, new media
powered by WiSL S-CMS